ExinvexDisclaimer

Disclaimer
Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die wij besteden aan deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Er wordt getracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Exinvex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site en/of de informatie. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Copyright
De samenstelling, inhoud en structuur van deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets ervan mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, Internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Exinvex.

Het is bezoekers van de website verboden om de normale werking van de website te verstoren of de integriteit van de website te schenden door de inhoud daarvan te wijzigen.

Privacystatement
PRIVACYVERKLARING EXINVEX

1) Inleiding

Deze verklaring beschrijft het beleid van Exinvex (KvK 75325764) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
Exinvex gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.
2) Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Exinvex stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.
3) Beveiliging en bewaring

Exinvex neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Die toegang is afgeschermd door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
Exinvex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.
4) Cookies en profilering

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Exinvex bezoekt. Op de website(s) van Exinvex worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.
Daarnaast kan Exinvex gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van Exinvex te verbeteren. Daarvoor maakt Exinvex gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.
5) Websites van derden
De website van Exinvex kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Exinvex is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

6) Social media
De social mediaknoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerk LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Lees de privacy verklaringen van LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

7) Wijzigingen
Exinvex kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt.

8) Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

9) Klachten
Exinvex hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10) Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Exinvex.

Mail ons!