Exinvex Methode Eliminatie Aziatische Duizendknoop

Methode Japanse Collage 1 methode elimineren duizendknoop
Beste prijs-kwaliteit methode

MSD en wij bieden een methode om verantwoordt Aziatische duizendknoop te verwijderen. Voor bijna alle locaties geschikt. De grond reinigen we thermisch met stoom. Het thermisch reinigen met stoom kan ook ingezet worden voor invasieve exoten als de reuzenberenklauw. Lees hier meer over onze adviesdiensten.

100% vrij van duizendknoop

Wij garanderen dat de behandelde grond 100% vrij is van levend Aziatische duizendknoop materiaal. Met de mobiele installatie bieden wij een milieuvriendelijke, zeer efficiënte en effectieve methode met de beste prijs-kwaliteit verhouding ten opzichte van de reguliere methoden zoals bestrijden met elektriciteit.

Schaalbaar

De methode is geschikt voor grotere hoeveelheden grond door de eenvoudige elementen opbouw van het systeem. Na uitvoeren hersteld de grond zich snel en is vrij van duizendknoop.

Deze methode maakt gebruik van lage druk systemen en is door de regiogemeente en het waterschap in het departement Stuttgart na uitvoerige testen op grote schaal toegepast. De terreinen met de hoogste prioriteit zijn behandeld en is het succesvol.

van pilot naar reguliere methode

De pilotprojecten zijn nu omgezet naar reguliere beheermaatregelen. Wij zijn de importeur en uitvoerende partij van deze methode voor Nederland.

Wanneer de methode correct wordt toegepast is er na behandeling geen levend materiaal meer aanwezig. De bodem start te herstellen direct na het terugbrengen van de grond.

Effectieve gepatenteerde methode voor elimineren Aziatische Duizendknopen

Deze methode is een doeltreffende, duurzame en efficiënte methode om Aziatische duizendknopen te verwijderen. De grond wordt uitgenomen en in containers behandeld.

Thermisch met stoom

Grond wordt integraal verhit tot minimaal 75°C. De grond wordt teruggebracht op de oorspronkelijke locatie. Capaciteit behandelde hoeveelheid grond met één combinatie van 5 tot 20 m3 per uur.

Belangrijkste invloeden op de kosten en tijdsduur zijn:
• bodemvochtigheid
• bodemsamenstelling, zand, klei, stenen
• bereikbaarheid

Lage kosten

Kosten voor het behandelen van grond met Japanse duizendknoop is mogelijk vanaf €10,- per m2 en €28,- per m3 grond. Voor vragen of de combinatie in werking zien neem dan gerust contact op.

Collage 2 methode elimineren duizendknoop
 • Uitvoerig getest

  Gebaseerd op uitgebreide stoomsterilisaties die sinds 2016 uitgevoerd worden op met Aziatische duizendknoop vervuilde grond brengt Exinvex samen met zijn partners deze methode naar Nederland.

 • 100%

  Bewerkte grond 100% vrij van levend Aziatische duizendknoop materiaal’

 • Geen grond transport

  Grond kan verwerkt worden op locatie. Dus minimaal transport, vergunningen of meldingen nodig

 • Milieuvriendelijk

  Methode is milieuvriendelijk en duurzaam

 • Beste prijs kwaliteit verhouding

  De kosten zijn laag vergeleken met andere methoden

 • Productiecapaciteit

  Productiecapaciteit eenvoudig uit te breiden


MAIL ONS

info@exinvex.nl

BEL ONS

06 - 460 23 223

Contactformulier

Invasieve ExotenUnie Lijst Japanse Duizendknoop

De Europese Unie heeft een aantal invasie exoten opgenomen in een Unielijst (www.nvwa.nl).

Dit betekent dat voor lidstaten van de Europese Unie de plicht geldt om in de natuur aanwezige populaties van deze soorten op te sporen en te verwijderen. Als verwijderen onmogelijk is dan moet de soort zodanig beheerd worden dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Invasieve exoten soorten vragen specifieke aandacht bij beheer. Een aantal soorten zijn nog niet op de Unielijst opgenomen maar waarvan wel bekend is dat zij schade kunnen aanrichten in een ecosysteem.

Oplossen van het probleem is niet reëel maar het beheersbaar houden en zorgen dat de economie en de natuur niet nog grotere schade oplopen kan wel.