Exinvex Subsidie Invasieve Exoten

Subsidie invasieve exoten

Gemeenten, waterschappen en terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben allemaal te maken met invasieve exoten. Of het nu om land- of waterexoten gaat. Door de Europese en daarmee Nederlandse wetgeving is iedereen verplicht beleid te voeren op invasieve exoten.

Diverse provincies stellen subsidies beschikbaar voor bijvoorbeeld het opstellen van een plan van aanpak of het uitvoeren van maatregelen. Wij dragen bij aan het aanvragen van subsidies door het uitvoeren van inventarisaties, opstellen plannen van aanpak, werkplannen, uitvoering en beheer en monitoring.

Provincie Gelderland

Hieronder vindt u een opsomming waarvoor u bij de Provincie Gelderland subsidie kunt aanvragen:

 • Het gedurende drie jaren treffen van maatregelen tegen plant- en diersoorten die van nature niet thuishoren in de provincie Gelderland. Deze soorten zijn: Aziatische duizendknopen, reuzenbalsemien, reuzenberenklauw, Canadese guldenroede, late guldenroede en zonnebaars. De maatregelen kunnen bestaan uit het verwijderen en verwijderd houden of beheersen van deze soorten
 • Het opstellen van een gebiedsplan met maatregelen tegen deze plant- en diersoorten.

Om in aanmerking te komen zijn de aanvragen aan voorwaarden gehouden en is er een bepaald budget beschikbaar per jaar.

Provincie Utrecht

Hieronder vindt u een opsomming waarvoor u bij de Provincie Utrecht subsidie kunt aanvragen:

 • SoortenManagementPlan (SMP). Subsidie kan worden aangevraagd voor het opstellen van een SMP ten behoeve van het kunnen aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing. De hoogte van de subsidie bedraagt max. 50% van de subsidiabele kosten tot een max. van € 50.000,-

 • Leefgebieden bedreigde soorten. Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die gericht zijn op behoud of herstel van leefgebieden van Utrechtse aandachtssoorten in de vorm van uitvoeringsprojecten. De Uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit (USB) is uitgebreid, er kan subsidie worden aangevraagd voor alle in Utrecht voorkomende Rode Lijst soorten, dit is breder dan alleen aandachtsoorten.

  De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • 95% van de subsidiabele kosten tot een max. van €60.000,-.

  • In stedelijk gebied voor niet gemeentelijke eigendommen: 95% van de subsidiabele kosten tot een max. van €30.000,-.

  • In stedelijk gebied op gemeentelijke eigendommen: 50% van de subsidiabele kosten tot een max. van €30.000,-.

 • Invasieve exoten. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die zijn gericht op het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten.
  • De hoogte van de subsidie bedraagt voor uitvoering van bestrijdings-, beheers-, herstel- en onderzoeksprojecten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van €40.000,- voor de soorten: Aziatische duizendknopen en Watercrassula geldt een max. van €60.000,-.
  • De hoogte van de subsidie bedraagt voor het opstellen van een gebiedsplan voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van €10.000,-.
  • De hoogte van subsidie bedraagt voor het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten, max. 100% van de subsidiabele kosten tot een max. van €10.000,-.

Om in aanmerking te komen zijn de aanvragen aan voorwaarden gehouden en is er een bepaald budget beschikbaar per jaar.


Overige Provincies

Hieronder vindt u een opsomming welke provincies nog geen subsidie ter beschikking stellen:

 • Drenthe
 • Friesland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Brabant
 • Zeeland
 • Noord Holland
 • Zuid Holland
 

INVASIEVE EXOTENHOE KUNNEN WE HELPEN

MAIL ONS

info@exinvex.nl

BEL ONS

06 - 460 23 223

Contactformulier