Exinvex Subsidies

Subsidies

Subsidies zijn in vrijwel alle projecten mogelijk en vaak nodig om onrendabele projecten die bijdragen aan behoud of realisatie van natuur of rijksmonumenten. De subsidietrajecten zijn vaak bepalend in of een project haalbaar is en drukt sterk op de totale planning.

We zijn praktisch ingesteld en ontzorgen onze klanten graag.

Activiteiten

Wij vergroten de kans op maximale subsidiebijdragen en brengen daarmee de kosten van het project omlaag. Dit doen wij ten eerste om al onze kennis in te zetten over de inhoud en daarbij onze goede contacten met bevoegd gezag. Daarnaast zorgen wij voor de juiste en kwalitatief goed onderbouwde aanvragen. Het is vaak complex door steeds veranderende regelgeving. Wij zijn continue op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Verantwoordelijkheid

Kenmerkend aan onze aanpak is het efficiënt en effectief doorlopen van de procedures. Wij sturen op heldere en haalbare afspraken met betrokkenen. Daarnaast werken we met goed op elkaar ingespeelde collega adviesbureaus voor eventuele externe expertise, wat ons flexibel en efficiënt maakt en een waarborg vormt voor kwaliteit en inzetbaarheid.

Dit is een kleine greep van wat wij voor u kunnen betekenen. Lees verder of bel ons want dat is vaak stukken sneller.

Exinvex Een greep uit beschikbare subsidies

Geen geschikte er tussen? wij denken en zoeken graag met u mee

Woonhuis Rijksmonumenten subsidie

Voor woningen, voor particulieren

Rijksmonumenten

Kosten voor onderhoud, renovatie en restauratie van Rijksmonumenten woonhuizen in bezit van particulieren.

Kosten onderhoud rijksmonument

De bijdrage van de regeling is 38% van het subsidiabele bedrag. Zorg dat de aanvraag op tijd is voorbereid.

Lees Verder!

Groene BRIM - SIM Subsidie

Voor behoud van rijksmonumentaal groen

Groene BRIM - SIM subsidie

Subsidie voor groene rijksmonumenten zoals parken, bomen en waterpartijen.

Wij kunnen eigenaren van groene rijksmonumenten begeleiden om een SIM subsidie te ontvangen, de planperiode van uitvoering te begeleiden en de subsidie achteraf te verantwoorden. Heeft u wel rijksmonumentaal groen maar hoort deze bij een woonhuis lees dan hier verder.

Lees meer hierover

SKNL Subsidie

Voor nieuwe natuur en kwaliteitsimpuls bestaande natuur

SKNL Subsidie

Heeft u landbouwgrond en wilt u hier natuur van maken of heeft u een stuk natuur en wilt u dit verbeteren? Dan is de subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap er voor u.

De subsidie komt u tegemoet tot 85% van de waardedaling en tot 100% van de plan- en inrichtingskosten.

Lees meer hierover

 SIM  - BRIM Subsidie gebouwen

Voor behoud van rijksmonumentale gebouwen

SIM - BRIM subsidie gebouwen

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Lees meer hierover

Boerderijenfonds

Subsidie herbestemmen agrarisch erfgoed

Boerderijenfonds

Bent u van plan een boerderij of ander agrarisch erfgoed te gaan herbestemmen dan is het boerderijenfonds uitstekend geschikt voor u om een subsidie bij aan te vragen.

Meer informatie kunt u ook lezen op http://www.boerderijenfonds.nl

Als u aan alle voorwaarden voldoet kunt u subsidie krijgen tot 25% van de ingediende begroting.

Neem gerust contact op

Subsidie invasieve exoten

Voor behoud van rijksmonumentale gebouwen

Subsidie invasieve exoten

Terreinbeherende organisaties hebben allemaal te maken met invasieve exoten. Of het nu om land- of waterexoten gaat. Door de Europese en daarmee Nederlandse wetgeving is iedereen verplicht beleid te voeren op invasieve exoten.

Diverse provincies stellen subsidies beschikbaar voor bijvoorbeeld het opstellen van een plan van aanpak of het uitvoeren van maatregelen.

Lees meer hierover

MAIL ONS

info@exinvex.nl

BEL ONS

06 - 460 23 223

Contactformulier

ExinvexAdviseurs Subsidie Rijksmonumenten woonhuizen

In Het Kort

Kosten onderhoud rijksmonument

De kosten die gemaakt worden om rijksmonumenten met een woonfunctie in stand te houden zijn vanaf 1 januari 2020 niet meer op te voeren als aftrek bij de belastingaangifte.

Leidraad instandhoudingssubsidie

In de leidraad kunt u veel informatie vinden over de subsidie. Echter veel informatie is niet opgeschreven en hoe te werken met de leidraad is vaak niet makkelijk en eenduidig.

Hoeveel bijdrage

De bijdrage van de regeling is voor 2019 en 2020 vastgesteld op 38% van het subsidiabele bedrag. Zorg dat de aanvraag op tijd is voorbereid.

TIP

"TIP: begin direct al in het nieuwe jaar met de eerste voorbereidingen dan is er minder stress en risico dat uw aanvraag niet compleet is en u niet het maximale subsidie bedrag ontvangt"

Rijksmonument als woonhuis? Wordt het beter of slechter vanaf januari 2019.

De fiscale monumentenregeling is er niet meer en daardoor veranderd er voor eigenaren van rijksmonumenten die in gebruik zijn als woning veel omtrent de bijdrage van het rijk voor het behoud van rijksmonumenten.
De aftrek was alleen voor rijksmonumenten en de subsidie wordt mogelijk breder getrokken in de toekomst. De minister is hier niet duidelijk over. Bij een gelijkblijvend budget maar met meer gegadigden zal de bijdrage voor de eigenaren van rijksmonumenten dus lager kunnen uitvallen als het budget niet drastisch verhoogd wordt.

Reden?

Reden voor afschaffing: de overheid kon niet sturen op de kosten, oneigenlijke aftrek en controle was onmogelijk. Met de nieuwe subsidie kan dit allemaal wel en de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) mag dit gaan uitvogelen. Gelukkig ligt er al een basis vanuit de rijksmonumenten subsidie voor niet woonhuizen (SIM).


Groene BRIM SIM Subsidie

Waarvoor is er de SIM - BRIM subsidie

De BRIM subsidie is bedoeld voor sober en doelmatig onderhoud aan het monument. Dit betekent in de praktijk een bijdrage van 50% van de kosten voor subsidiabele werkzaamheden, vastgesteld op basis van normbedragen van de RCE. De BRIM subsidie wordt verstrekt voor een periode van zes jaar.

Voorbereiden en aanvragen SIM - BRIM

Start op tijd met de voorbereidingen van de SIM aanvraag. De aanvraag moet uiterlijk 31 maart in het jaar voorafgaand aan de planperiode zijn ingediend. Als het mogelijk is start dan al met de voorbereidingen in de zomer. De tijd vliegt voorbij en zo kunnen de nodige werkzaamheden goed gepland worden en met voldoende kwaliteit uitgevoerd worden.

Uitvoeren en verantwoorden SIM - BRIM

Heeft u de subsidie gekregen dan kunt u de gesubsidieerde werkzaamheden gaan uitvoeren. Als eigenaar verantwoordt u aan het eind van de zesjarige planperiode de gesubsidieerde werkzaamheden. Dit moet door onder andere gespecificeerde facturen en een inspectierapport in te dienen.

Image
SIM en SNL

Krijgt u al een SNL vergoeding dan mag u nog steeds een SIM subsidie aanvragen. Subsidie bedragen verschillen sterk binnen deze twee subsidies en het loont om zorgvuldig te kiezen voor voor welke werkzaamheden welke subsidie u gaat aanvragen. Het enige voorbehoud is dat u geen subsidie mag ontvangen voor de zelfde werkzaamheden.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij kunnen voor u een quickscan uitvoeren om vast te stellen of een deze subsidie geschikt voor u is maar kunnen ook het gehele subsidietraject met u doorlopen. Neem gerust contact op om eens van gedachten te wisselen.