Exinvex Woonhuissubsidie Rijksmonumenten

de woonhuissubsidie voor particuliere Rijksmonumenten eigenaren

-samenvatting-

De subsidie voor particuliere eigenaren rijksmonumenten

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ondersteund particuliere eigenaren van rijksmonumentale woningen in stand te houden.

De kosten die gemaakt worden om rijksmonumenten met een woonfunctie in stand te houden zijn vanaf 1 januari 2019 niet meer op te voeren als aftrek bij de belastingaangifte. Dus moet er nu subsidie worden aangevraagd.

Wij kunnen eigenaren van  rijksmonumenten begeleiden om een  subsidie te ontvangen en alles wat er bij onderhoud van rijksmonumenten komt kijken. Heeft u wel een rijksmonument in bezit maar betreft het geen woonhuis dan kunt u mogelijk de Subsidie instandhouding rijksmonumenten aanvragen.

De subsidie aanvraag

Ieder jaar vanaf 1 maart tot en met 31 april kan de woonhuissubsidie aangevraagd worden. Dus zorg dat de aanvraag op tijd is voorbereid door alle noodzakelijke documenten te verzamelen. De subsidiabele werkzaamheden moeten afgerond zijn. De RCE besluit binnen 6 maanden of de subsidie wordt toegekend. Voor de aanvraag heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De bijdrage van de regeling is voor 2019 en 2020 vastgesteld op 38% van het subsidiabele bedrag. Zorg dat de aanvraag op tijd is voorbereid.

-Kan ik subsidie krijgen voor onderhoud aan een rijksmonument? Ja, als u particulier bent via de woonhuissubsidie en als u een organisatie bent via de SIM-

Image
Wat kunnen wij voor u doen

Wij kunnen voor u een quickscan uitvoeren om vast te stellen of deze subsidie geschikt voor u is maar kunnen ook het gehele subsidietraject met u doorlopen. Neem gerust contact op om eens van gedachten te wisselen of lees verder.

Benieuwd of deze of een andere subsidie voor u van toepassing is? Wij bellen u terug.

Leidraad instandhoudingssubsidie

In de leidraad kunt u veel informatie vinden over de subsidie. Echter veel informatie is niet opgeschreven en hoe te werken met de leidraad is vaak niet makkelijk en eenduidig.

Wat is veranderd?

De fiscale monumentenregeling is er niet meer en daardoor veranderd er voor eigenaren van rijksmonumenten die in gebruik zijn als woning veel omtrent de bijdrage van het rijk voor het behoud van rijksmonumenten. De aftrek was alleen voor rijksmonumenten en de subsidie wordt mogelijk breder getrokken in de toekomst. De minister is hier niet duidelijk over. Bij een gelijkblijvend budget maar met meer gegadigden zal de bijdrage voor de eigenaren van rijksmonumenten dus lager kunnen uitvallen als het budget niet drastisch verhoogd wordt.

Waarom subsidie in plaats van fiscale aftrek?

Reden voor afschaffing: de overheid kon moeilijk sturen op de kosten, oneigenlijke aftrek en controle was haast onmogelijk. Met de nieuwe subsidie kan dit allemaal wel en de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) gaat dit uitvoeren. Gelukkig ligt er al een goede basis vanuit de rijksmonumenten subsidie voor niet woonhuizen (SIM).

Hoe ziet de toekomst eruit?

WDe toekomst moet uitwijzen hoe ingewikkeld het wordt gemaakt voor eigenaren van rijksmonumenten. Legt de overheid straks steeds striktere voorwaarden en minder vrijheid voor de monumenteneigenaar op? Wordt subsidiabel percentage steeds lager? De toekomst zal het uitwijzen. Wij blijven er dicht op zitten om u te adviseren.

Exinvex Voorbeeld BerekeningWoonhuissubsidie rijksmonumenten

Fiscale aftrek belasting rijksmonument

€5000,- kosten gemaakt in 2018
80% aftrekbaar = €4000,-
40,85% = €1634,-
U krijgt terug €1634,-

Subsidie woonhuis rijksmonumenten

€5000,- kosten gemaakt in 2019
38% gesubsidieerd = €1900,-
Deel aangemerkt als subsidiabel 10-100%
U krijgt terug tussen €0,- en €1900,-

MAIL ONS

info@exinvex.nl

BEL ONS

06 - 460 23 223

Contactformulier

Woonhuissubsidie Rijksmonumenten

Kosten voor Onderhoud

De instandhoudingssubsidie is er voor uw onderhoudskosten. De subsidie is 38% van de subsidiabele kosten. De subsidie wordt uitgekeerd nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Voor wie?

De woonhuissubsidie is voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten die een woonfunctie hebben. Ook verenigingen van Eigenaren komen voor de woonhuissubsidie in aanmerking.

Particulieren

De particuliere eigenaar is een natuurlijk persoon met – in dit geval - een rijksmonument in eigendom of een gedeelte daarvan.

Vereniging van Eigenaren

Als particuliere eigenaar van een appartement in een rijksmonument met woonfunctie kunt u woonhuissubsidie aanvragen. Er zijn een paar zaken waar u op moet letten. Daarnaast is onderstaande link van belang voor de eigenaren die lid zijn van een VvE die deelt uit maakt van een hoofd VvE.
Het is niet mogelijk voor de VvE-beheerder om één aanvraag voor het gehele complex in te dienen. Een VvE is namelijk geen natuurlijk persoon. Dit betekent dat u uw aanvraag zelf kunt doen of u machtigt de VvE.

Landgoed bewoner

Bent u aandeelhouder van een landgoed volgens de Natuurschoonwet of certificaathouder van dergelijke aandelen? Dan kunt u zelf woonhuissubsidie aanvragen. De woonhuissubsidie geldt alleen voor de rijksmonumenten met een woonfunctie. Lees meer over subsidie voor overige rijksmonumenten die geen woonfunctie hebben volgens deze subsidieregeling.

MAIL ONS

info@exinvex.nl

Wat is niet subsidiabel?

Werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing, reconstructie, verduurzaming, veranderd gebruik komen niet voor subsidie in aanmerking.

Woonfunctie volgens de regels?

Een particuliere eigenaar van een rijksmonument met een woonfunctie kan de subsidie aanvragen. Het rijksmonument is ingeschreven in het Rijksmonumentenregister.
In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG staat of het rijksmonument een woonfunctie heeft. Ook als enkel een deel van het gebouw een woonfunctie heeft, kan woonhuissubsidie aangevraagd worden. De eigenaar kan ook subsidie aanvragen als het rijksmonument met een woonfunctie verhuurd wordt.
Het rijksmonument hoeft van oorsprong geen woonhuis te zijn. Dus een rijksmonumentale schuur, molen of kerk komt ook in aanmerking.

Voor welke kosten?

De particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie kan subsidie aanvragen voor instandhoudingskosten. De woonhuissubsidie is alleen bedoeld voor instandhoudingskosten aan monumentale onderdelen van het rijksmonument.

Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudingswerkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen. In de Samenvatting Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten voor de woonhuissubsidie vindt u een overzicht welke werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen.

Samenvatting subsidiabele werkzaamheden

Overige
Kosten voor adviseurs, projectbegeleiding, onderzoeken, begeleiding subsidie aanvraag.

Dak
Zoals onderhoud en vervangen van dakbedekking en herstel van riet.

Schilderwerk buitenkant
Het schilderen van deuren en -ramen, de gevel of monumentale schilderingen.

Diversen binnenkant
Zoals onderhoud en vervangen van trap, lambrisering of plafonds.

Tuin en oprit
Zoals een siertuin, poort, hekwerk, vijver.

Gevels
Zoals herstel en vervangen van voeg- en metselwerk, pleisterwerk of natuursteen.

Kozijnen buitenkant
Zoals onderhoud en vervangen van ramen, deuren, luiken en beglazing als enkel glas of glas in lood.

Bouwplaatsvoorzieningen
Zoals steigerwerk en stutwerk.

Fundering
Herstel van de funderingen.

Constructies
Zoals herstel en vervangen balken en goten van hout- metaal- of betonwerk.

Installaties
Zoals aanleg en onderhoud van bliksemafleiding.

Hoe de woonhuis- subsidie aan te vragen

Wat heb ik nodig voor een subsidieaanvraag?

U dient uw subsidieaanvraag in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) via een digitaal subsidieportaal van 1 maart tot en met 30 april. Voor het eerst kan dat in 2020 voor werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd. Voor de aanvraag heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven) nodig.

Wat moet u minimaal indienen?

 • Gespecificeerde facturen
 • Of getekende en gedateerde offerte met betalingsbewijs en gespecificeerde omschrijving werkzaamheden
 • Fotorapportage nul opname en eindopname kunnen achteraf door RCE worden opgevraagd te beoordeling subsidie aanvraag
 • Meer dan € 70.000 aan kosten gemaakt? Dan is ook een inspectierapport verplicht.

Inspectierapport van Rijksmonument

Een aanvraag moet vergezeld gaan van een actueel (niet ouder dan 2 jaar) inspectierapport van het rijksmonument als de kosten boven €70.000 zijn. Het rapport wordt opgesteld door een te zake kundig persoon. Bij het inspectierapport moeten actuele overzichtsfoto’s en detailfoto’s toegevoegd worden die een indruk geven van het Rijksmonument.

Contactformulier

Wij helpen graag Subsidie Rijksmonumenten Woonhuizen

Onze kosten zijn ook subsidiabel

Aanvraag subsidie 2020

vanaf €750

Snel resultaat

 • Controle documenten
 • Aanvragen bij u thuis
 • Volgende aanvraag 10% korting
 • Persoonlijke begeleiding
Plan nu!

Advies en begeleiding totaal proces

vanaf €1199

100% ontzorgt

 • Inspectie rapporten
 • Subsidiecheck
 • Onderhoudsplan
 • Fotorapportages
 • Bouwbegeleiding
 • Projectmanagement
 • Persoonlijk advies
 • Aanvraag subsidies
 • Financiële verantwoording
 • Beste resultaat gegarandeerd
Contact ons!

Abonnement VvE's en Particulieren

vanaf €95 p/j per eenheid

100% ontzorgt

 • Inspectie rapporten
 • Subsidiecheck
 • Onderhoudsplan
 • Fotorapportages
 • Bouwbegeleiding
 • Projectmanagement
 • Persoonlijk advies
 • Aanvraag subsidies
 • Financiële verantwoording
 • Beste resultaat gegarandeerd
Contact ons!