Exinvex Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en landschap

Subsidie SKNL

Voor wie is de SKNL

Heeft u landbouwgrond en wilt u hier natuur van maken of heeft u een stuk natuur en wilt u dit verbeteren? Dan is de subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap er voor u.

Hoeveel subsidie krijgt u

De subsidie komt u tegemoet tot 85% van de waardedaling en tot 100% van de plan- en inrichtingskosten.

Investeringssubsidie

U bent eigenaar of erfpachter van bos of natuur en u wilt de natuurkwaliteit van dit terrein verhogen of veranderen. Of u wilt landbouwgrond geschikt maken voor natuur of er een agrarisch beheertype of landschapstype ontwikkelen of verbeteren.

Voor de inrichtingsmaatregelen die u daarvoor moet nemen kunt u investeringssubsidie krijgen.
a) Maatregelen dragen bij aan investeringsdoel (efficiënt en effectief)
b) Investeringsplan moet aansluiten bij het natuurbeheerplan van de provincie

Realisatiesubsidie

U wilt landbouwgrond blijvend omzetten in bos- of natuurterrein. De economische waarde van de grond daalt daardoor. Voor de waardedaling krijgt u een compensatie.

Image
Wanneer de SKNL aanvragen

Het aanvragen van de subsidie kan het hele jaar door tot het subsidieplafond is bereikt. Waar u de aanvraag moet indienen hangt af van de provincie waar de gronden liggen.

Belangrijkste voorwaarden
  • Moet binnen beheerplan van de provincie passen
  • Investeringsplan aanleveren
  • Ecologische onderbouwen
  • Begroting opstellen
  • Taxatie waardedaling uitvoeren
Wat kunnen wij voor u doen

Wij kunnen er voor zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan voor een succesvolle aanvraag.  Neem gerust contact op om eens van gedachten te wisselen.

MAIL ONS

info@exinvex.nl

BEL ONS

06 - 460 23 223

Contactformulier